Bergschenhoek, Boterdorp

Herontwikkeling scholenlocatie Boterdorp, Bergschenhoek

Op de locatie van 2 bestaande scholen is een nieuw complex gerealiseerd waarin naast de bestaande scholen teven en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal zijn gerealiseerd. Op de rest van de locatie worden kavels uitgegeven voor particuliere woningbouw. De accommodatie dient een uitgebreide maatschappelijke buurtfunctie te vervullen De architect is middels een Europese architecten selectie gecontracteerd.

Opdrachtgever: Gemeente Bergschenhoek
Plaats: Den Haag
Architect: DMV
Omvang: circa 600 m2 bvo
Investering: ca. € 2.000.000,=
  • Locatie ontwikkeling