Producten & Diensten

Avec da Vinci wordt ingeschakeld in alle fases van het bouw- en ontwikkelingsproces, waarbij de bewaking van de beheersaspecten Geld, Risico, Organisatie,Tijd, Informatie en Kwaliteit onmisbare managementtools zijn. De werkwijze van Avec da Vinci kenmerkt zich door een fasegewijze en integrale aanpak, waarbij (gevraagd en ongevraagd) adviezen worden gegeven.

Na uw initiatief inventariseren wij uw behoefte (programma van eisen) en adviseren u bij het bepalen van het benodigde budget (haalbaarheid). Daarnaast adviseert Avec da Vinci bij ieder project de opdrachtgever omtrent de keuze van de meest op het project toegesneden organisatievorm en wijze van aanbesteding. Op deze wijze kan op verantwoorde wijze bij ieder project een afweging worden gemaakt van regie en risico. Ieder project heeft hierin een ander optimum. Op basis van deze elementaire keuzes kunnen dan middels prestatieovereenkomsten, ontwikkelaars en/of aannemers worden geselecteerd en gecontracteerd.

Gedurende het proces sturen wij de diverse fasen in het ontwerp- en realisatieproces aan en bewaken daarbij het programma van eisen, het beschikbare budget de afgesproken planning en de te realiseren kwaliteit. Avec da Vinci beschikt hiertoe over de juiste tools en personele invulling om geheel onafhankelijk en op professionele wijze uw initiatief te realiseren. Inzicht in wettelijke regels (publiekrecht), contractvorming (privaatrecht), inzicht in Ruimtelijke ordeningsprocedures en kostendeskundigheid draagt bij aan ons uitgebreide pakket van diensten. Dit in combinatie met kennis van geïntegreerde contractvormen vormen de basis van onze onderneming.

Initiatieffase Haalbaarheidsstudies, Intergrale huisvestingsplannen, locatieonderzoeken.
Definitiefase Quick scans, grondexploitaties, projectdefinities, huisvestingsadvies, programma’s van eisen.
Selectiefase Architecten en adviseurselecties (zowel nationaal als Europees), design- en constructaanbestedingen en ontwikkelaarselectie op basis van UAV-gc.
Ontwerpfase Ontwerpmanagement voor voorlopig en definitief ontwerp alsmede de bouwvoorbereidingsfase.

 

Aanbestedingsfase Aanbestedingen voor uitvoerende partijen (zowel nationaal als Europees).
Uitvoeringsfase Bouwplaatsmanagement (directievoering en toezicht)
Nazorgfase Onderhoud-, beheer- en exploitatieadvies.
  • Recente projecten