Natuurherstel Westerschelde

Natuurherstel Westerschelde, Provincie Zeeland

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Avec da Vinci de rijksprojecten-procedures en project-besluiten voorbereid voor een aantal grens-overstijgende natuurherstel projecten (Hertoging Hedwige polder en ‘t Zwin). De Westerschelde is een uniek estuarium. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben afspraken gemaakt om tot herstel te komen van dit unieke natuurgebied. Onder supervisie van het Ministerie van LNV hebben Zeeland en Vlaanderen voorstellen en procedures ontwikkeld om diverse projecten uit te voeren.

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Architect: Architectenbureau Meyer en Van Schooten Architecten
Plaats: Westerschelde
Supervisie: Ministerie van LNV
Omvang: ca. 600 ha
Investering: ca. € 200 miljoen
  • Locatie ontwikkeling