Maatschappelijk Vastgoed

De laatste jaren zien we de tendens dat op verschillende plaatsen scholen en andere gemeentelijke instellingen op één locatie worden samengebracht. Hierbij kan worden gedacht aan welzijn, zorg, sport of woonfuncties in de vorm van een brede school of multifunctioneel centrum. Streven is om te komen tot integratie, kostenbesparing en/ of het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Om tot een gedegen afweging van de maatschappelijk vastgoedportefeuille te komen, en om in te kunnen spelen op toekomstige maatschappelijke trends en veranderende regelgeving vervaardigd Avec da Vinci Integrale Huisvestingsplannen. Hier worden vraag en aanbodzijde met elkaar in verband gebracht en volgt of nieuwbouw en/of samenvoeging van objecten een oplossing kan bieden voor toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.

Als specialisatie heeft Avec da Vinci een jarenlange ervaring in het begeleiden van de nieuwbouw van scholen binnen de gestelde VNG-normen en budgetten. Avec da Vinci heeft weet door intensief contact met betrokken partijen draagvlak te creëren voor het plan en oplossingen te vinden bij (vaak) tegenstrijdige belangen.

Avec da Vinci kan het totale onderwijshuisvestingsproces begeleiden, van het opstellen van integrale huisvestingsplannen, het verrichten van haalbaarheidsstudies, het opstellen van PvE´s, tot en met het begeleiden van het ontwerp- en bouwproces.

Overzicht van al onze Maatschappelijke Vastgoed Projecten →

  • Maatschappelijke Vastgoed Projecten