Wie we zijn

Avec da Vinci een jong en dynamisch (bouw-)project- managementbureau, met een frisse, creatieve en vernieuwende kijk op projectmanagement. Vanuit de jarenlange ervaring op het gebied van projectontwikkeling, projectmanagement en de snel veranderende markt vonden beide oprichters Ing. A.A.N.G. (Arnaud) van Eck 1964 en Ir. H.J. (Henk) van Veen 1962 de tijd rijp om hun expertise te bundelen en gezamenlijk ten dienste te stellen voor hun opdrachtgevers.
Lees verder →

Een frisse kijk

Projectmanagement betekent: weten wat je wanneer en hoe moet doen en waarom. Succesvol Projectmanagement is van zeer vele factoren afhankelijk. Natuurlijk is kennis van methoden en technieken noodzakelijk, maar sociale en managementvaardigheden en een professionele attitude spelen misschien nog wel een belangrijker rol. Naarmate projecten complexer worden stellen organisaties steeds hogere eisen.

Lees verder →

Producten & Diensten

Avec da Vinci wordt ingeschakeld in alle fases van het bouw- en ontwikkelingsproces, waarbij de bewaking van de beheersaspecten Geld, Risico, Organisatie,Tijd, Informatie en Kwaliteit onmisbare management- tools zijn. De werkwijze van Avec da Vinci kenmerkt zich door een fasegewijze en integrale aanpak, waarbij (gevraagd en ongevraagd) adviezen worden gegeven.

Lees verder →

  • Recente projecten